https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Mono - Ĉu neŭtrala lingvo? (daŭrigo) - Kontakto 2017.4

Kontakto 2017:4
Jen en viaj manoj (aŭ sur ekrane) troviĝas la daŭrigo de la pasintnumera temo: Mono! En ĝi vi legos la trian kaj kvaran parton de la artikolo prilaborita de Guillaume Armide: Mono, ĉu neŭtrala lingvo? Verdire mi devas diri ke ĝi estas eble la plej amplekse informa kaj profesie verkita artikolo, el tiuj aperigitaj de mi en Kontakto. Dankon, Gijom!

Plu pri mono - aŭ fakte pri eksperimento vivi sen ĝi (eĉ se dum iom da tempo) - pritraktas la artikolo de Andreas Langholf. Li kun sia familio dum sep semajnoj provis kiel eble malpli konsumi varojn per aĉeto. Interesa sperto. Serge Ajua Rusa Ki analizas la pozitivajn kaj negativajn influojn de mono sur la homoj kaj Roxane Romann rakontas pri la fono de la esprimo “Mono ne odoras”.

Ne multe da spaco restis en ĉi tiu numero por io alia krom la ĉefartikoloj. Tamen protektitaj restas niaj konstantaj rubrikoj. Victoro Solé en sia Blaga Blogo ne tiom blage rakontas pri vere okazinta sperto en komputilvendejo. István Ertl revizie revizitas sian tradukon de hungara romano. Mi ankaŭ parolu pri la Movada Rubriko, sub la gvido de Massimo Ripani. En ĝi vi legos pri la historie unua Internacia Junulara Kongreso en Afriko kaj pri la TEJO-agado dum la Universala Kongreso en Seulo.

Ni tre ŝatas ricevi leterojn kaj komentojn pri nia laboro. Certe, ankaŭ niaj kunlaborantoj, kiuj laboris por prezenti al vi la artikolojn, ŝatus ricevi de vi reagojn. Do, ne forgesu skribi al ni. Se ankaŭ vi volas fariĝi kunlaboranto, niaj paĝoj atendas vian kontribuon!

La elŝutado de tiu ĉi numero eblas nur por abonantoj. Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Laŭ la nova reguloj, homoj ĝis 35 jaroj daŭre estas TEJO-memboj. La "novaj junuloj" jam povas elŝuti Kontakto-n, sed kun nepra kondiĉo, ke en la datumbazo de UEA estu registrita ilia naskiĝdato. Por elŝuti Kontakto: uea.org/revuoj/
 
Ĝis la sekva!
Rogener PAVINSKI
Redaktoro de Kontakto

No comments:

Post a Comment