https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

KIEL RECENZIGI/ANONCI

KIEL RECENZIGI

Se vi volas ke iu verko (KD, DVD, libroj, ks.) estu recenzigita en revuo Kontakto, sendu unu ekzempleron (KD kaj DVD) kaj du ekzemplerojn (libroj) al:

Revuo Kontakto
Rua José Guidini Jr. 229
Ribeirão Preto/SP
14093-540 Brazilo

POR ANONCOJ

Anonctarifo: tutpaĝa 350 EUR, 1/2-paĝa 190 EUR, 1/4-paĝa 100 EUR, 1/8-paĝa 55 EUR, 1/16-paĝa 30 EUR. Anoncoj sur kovrilpaĝoj kostas duoble. Por E-organizaĵoj 50% da rabato. Varbantoj de ekstermovadaj anoncoj ricevas makleraĵon de 30%. Por anoncoj bv. kontakti UEA. Anoncetoj: por Anonctabulo 0,50 EUR / vorto. Minimuma fakturado de 10 EUR. Bv. sendi rekte al la redakcio aŭ al UEA.

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Tel.: +31 10 436 10 44
Fakso: +31 10 436 17 51
Ret-adreso: info@uea.org


No comments:

Post a Comment