https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Komuna abono

EASP [Esperanto-Asocio de San-Paŭlo] pere de sukcesa aliĝo-kampanjo kolektis 40 abonojn de la revuo Kontakto, per kiuj ĝi regalis la fruajn aliĝintojn por la jaro 2012. Per tiu kampanjo la asocio profitis la 40%an rabaton por komunaj abonoj. Jen bonega iniciato imitinda por aliaj asocioj.

No comments:

Post a Comment