https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Kanabo. Ĉu kulpa aŭ senkulpa? Kontakto 2013:3 en la reto

Kontakto 2012:3

Kanabo. Kulpa aŭ senkulpa? Ĉu la bandito aŭ heroo? Nia ĉeftemo estas certe polemika, sed ĝi prezentas aktualan tutmondan problemon – la drogoj. Unuiĝintaj Nacioj kalkulas ke 4% de la monda popolo konsumas ĝin minimume 1-foje jare kaj malpli ol 1% uzas ĝin ĉiutage. Ĝia posedo, uzo aŭ vendo fariĝis malpermesata en la plejmulto de la landoj komence de la 20ª jarcento. Ekde tiam kelkaj landoj intensigis la leĝojn kontraŭ ĝi, dum aliaj malstreĉis la aplikadon de tiuj leĝoj. La historio de tiu planto en Ameriko, la nuntempa polemiko kaj eĉ sciencaj esploroj pri ĝiaj sanefikoj estas interese prezentitaj de la brazilano Bira Ferreira.


Unuafoje ni eluzas nian intervjuan rubrikon por pure movada temo. La kialo tamen estas komprenebla: UEA havas novan prezidanton kaj ni profitas por esti la unua komunikilo intervjui la freŝan funkciulon: Mark Fettes! (Ĉu ni estos la unuaj aperigi la intervjuon, tio estas alia afero...) Ni ŝatas koincidojn kaj la specialan rubrikon pri la 50-jariĝo de nia revuo okupas ankaŭ nova estrarano de UEA: Stefan MacGill estis teknika redaktoro de Kontakto en la 1970/80-aj jaroj.

 La daŭrigon de nia lasteldona ĉeftemo, pri la vojaĝo al Japanio de Ĵenja Y. Amis, en brila priskribo vi trovas ĉi-numere. Vi ankaŭ scios ke fama itala kantisto uzis Esperanton en sia nova muzikvideo. La ligilon por spekti ĝin vi ricevos leginte la artikolon de Edoardo Nannoti. La facillingva rubriko prezentas tradukaĵon de nia irana kunlaboranto Akbar Abnekar. Ne mankas niaj jam tradiciaj rubrikoj – La Blaga Blogo de Viktoro Solé pri diskutantoj, Tiel la mondo... pri “atingeblaĵoj en ĝustaj dimensioj”, Varsovia Vento de Rangel kaj Régis de Castro kaj TEJO-Tutmonde pri la interesaj novaĵoj el nia junula movado.


La elŝutado eblas nur por abonantoj. Por elŝuti ĝin vi devas iri al la paĝo http://reto.uea.org/, ensaluti kaj poste elekti la sekcion "Teko". Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Pliaj informoj ĉi tie.

Bonan legadon
Rogener Pavinski
Redaktoro de Kontakto
kontakto.tejo.org 


 

1 comment: