https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Kio estas Kulturo? - Kontakto 300 (2020.6)

La numero, kiun vi nun legas, aspektas simile kiel ĉiuj aliaj antaŭ ĝi. Sed se vi atente rigardas, vi rimarkas ke sur la kovrilo troviĝas la eldonnumero 300. Kial tio aparte gravas? Ĉar en 57-jara ekzisto aperigi 300 numerojn de Esperanta revuo estas tre bela atingo, ĉu ne? Kaj certe la vojo ĝis ĉi tiu atingo ne estis glata.

 Alveninte al tiu ronda kaj bela kaj esprimpova cifero "300", mi petas permeson starigi paralelan komparon kun la historio de la 300 spartanaj soldatoj, kiuj brave batalis kontraŭ la invado fare de la persa imperio en la jaro 480 A.K. Imagu ĉiujn numerojn de nia revuo kvazaŭ simbolajn soldatojn de batalantaro, kiuj defendas – ne sian patrujon, kiel la spartanoj – sed la Esperantan idealon, kiu ekde sia naskiĝo kaj ĝis nun estas mortminacata.

La tiama persa imperio nun povas esti iu alia pli moderna imperio, aŭ la mondo ĝenerale, kiu vidas en Esperanto ne nur neutilan utopion, sed kiel jam okazis forviŝindan danĝeran ideon. La batalo estas daŭre tre malegaleca homnombre, sed simile al la spartanoj, esperantistoj multe pli vigle entuziasmas pri sia motiviĝo ol la persaj soldatoj, devigitaj batali jungitaj al la imperiestro Kserkso.  

La historio rakontas ke la perfidema greko Efialto, dum la nokto gvidis la malamikan armeon por surprizataki la spartanojn de malantaŭe. Ne tiom surprize, ni povas konstati ke la plej grandaj defioj por Esperanto venas sine de la movado mem. Ĉu ni havos la saman destinon? La spartanoj estis finfine venkitaj, sed post 2 500 jaroj la heroeca rakonto pri ili daŭre eĥas. Esperanto ankoraŭ ne tute venkis aŭ estis finvenkita, tamen ĝi daŭre rezistas. La 300-a Kontakto estas pruvo.

Mi ĉesu pri batalo, ĉar samkiel Dennis Rock Tamba skribis en sia kanto, mi malbenas militon. Ideoj ne postulas armilojn, se ili povas amase konvinki. Tial mi deziras ke niaj armiloj restu por ĉiam se ne jam krajonoj kaj paperoj klavaro kaj ekrano, sed por ĉiam vortoj: ideoj por kiuj la 300 Kontaktoj estis, kaj longe estu, portantoj!

Tiu ĉi 300-a numero estas atingo ne nur de Kontakto, sed de la tuta movado, kiu donas sencon al ĝia ekzisto. Kaj speciale por tiu okazo celebre al tiu atingo interne vi trovos donaceton: ĉiujn kovrilojn (aŭ soldatojn) de ĝisnunaj Kontakto-numeroj aperigitaj en bela afiŝoformo. Samtempe, (ĉu harzarde?) mi celebras personan atingon: ĉi-numere mi kompletigas la rekordajn 10 jarojn en la redaktado de Kontakto. Pri tio mi parolu pli detale en la sekva numero. Dume, meze de tiom da celebrado, vi festu ankaŭ la novan jaron. Post tiom malfacila jaro, ke la nuna 2021 estu pli milda por la mondo.

La elŝutado de tiu ĉi numero eblas nur por abonantoj. Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Por elŝuti retan Kontakto vizutu: uea.org/revuoj/

Rogener PAVINSKI
Ĉefredaktoro


No comments:

Post a Comment