https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Aŭdeblaj artikoloj

Nia kunlaboranto Vasile Gavrilan registris kelkajn aŭdeblajn artikolojn el la revuo Kontakto, kiujn vi povas aŭskuli ĉi-sube. Kasedlegantoj sendu po du kasedojn de 90 minutoj al Rob Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando. Kun la poŝta glumarko de “Cécogramme” (viro kun blanka bastono).

N-ro 242


Nuklea Energio - La necesa risko - La redakcio


Nuklea Energio, la plej bona opcio - Rafael H. ZERBETTO


Inter riskoj kaj timoj - Tonjo de BARRIO


La Blaga Blogo - Blogo de piano-agordisto - Viktoro SOLE


N-ro 241


Memmortigo de Junuloj - Henrri MASSON


Kial oni ne rajtas sinmortigi - Alexandre BAUDRY


La blaga blogo - Viktoro Solé


TEJO-Tutmonde - JES en Burg, Germanio - Pawel FISCHER-KOTOWSKI