https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Kio estas Kulturo? - Kontakto 300 (2020.6)

La numero, kiun vi nun legas, aspektas simile kiel ĉiuj aliaj antaŭ ĝi. Sed se vi atente rigardas, vi rimarkas ke sur la kovrilo troviĝas la eldonnumero 300. Kial tio aparte gravas? Ĉar en 57-jara ekzisto aperigi 300 numerojn de Esperanta revuo estas tre bela atingo, ĉu ne? Kaj certe la vojo ĝis ĉi tiu atingo ne estis glata.

 Alveninte al tiu ronda kaj bela kaj esprimpova cifero "300", mi petas permeson starigi paralelan komparon kun la historio de la 300 spartanaj soldatoj, kiuj brave batalis kontraŭ la invado fare de la persa imperio en la jaro 480 A.K. Imagu ĉiujn numerojn de nia revuo kvazaŭ simbolajn soldatojn de batalantaro, kiuj defendas – ne sian patrujon, kiel la spartanoj – sed la Esperantan idealon, kiu ekde sia naskiĝo kaj ĝis nun estas mortminacata.

La tiama persa imperio nun povas esti iu alia pli moderna imperio, aŭ la mondo ĝenerale, kiu vidas en Esperanto ne nur neutilan utopion, sed kiel jam okazis forviŝindan danĝeran ideon. La batalo estas daŭre tre malegaleca homnombre, sed simile al la spartanoj, esperantistoj multe pli vigle entuziasmas pri sia motiviĝo ol la persaj soldatoj, devigitaj batali jungitaj al la imperiestro Kserkso.  

Surinamo - Nederlanda Spuro en Ameriko - Kontakto 2020.5

 
La elŝutado de tiu ĉi numero eblas nur por abonantoj. Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Por elŝuti retan Kontakto vizutu: uea.org/revuoj/

Rogener PAVINSKI

Ĉefredaktoro

Heroo sen Mono - Kontakto 298 aperis!

Eble por kelkaj estas ĝene ke mi, jam tra tri-sinsekvaj eldonoj, retuŝadas la saman temon en ĉi tiuj malmultaj linioj destinataj
al mi, sed prisilenti ne malaperigas  problemojn. Simple estas ne komforte al mi veni ĉi tien kaj skribi pri io alia ol la pandemia tragedio, kiu daŭre falĉas vivojn.


En la lasta numero mi menciis la 50 milojn da perditaj vivoj en Brazilo, cifero, kiu pli ol duobliĝis en la intervalo de unu eldono. Ne estos surprizo se, kiam tiu ĉi eldono atingos vian hejmon, jam 1 milionon da mortviktimojn faris jam tutmonde la nevidebla malamiko.


Ĉu en la nehaltigebla mondo ni kolektive funebros aŭ lernos iun lecionon pri la ĝisnuna
plej granda tragedio de la 21-a jarcento? Ĉu estos tempo por tio? mi demandas ĉar la
prognozo estas, ke post la koronviruso, longe ŝvebos plia peza nubo super niaj kapoj.
Ĝi estas ekonomia krizo. estas konate ke pro la pandemio multaj perdis sian laboron
kaj devas nun vivteni sin per multe pli malgranda enspezo. Tial estas oportune ke nia
ĉefartikolo prezentas valorajn indikojn pri mon-ŝparado.


Ĉu borsa investado estas eble elirejo por la krizo? Ne sen grandaj emocioj ― se
dependi de la ŝerca skeĉo Servi vin ― kiu komplementas la temon de la ĉefartikolo en
brila maniero kaj amuza tono.


Pro la pandemio la ĉi-jaraj ĉefaj esperanto-Ko ngresoj, nome UK kaj IJK, okazis virtuale
por la unua fojo en la historio. Ne senpene. La unua el ili estis la IJK kaj la ĉeforganizanto
rogier huurman donis al ni intervjuon, en kiu li parolas pri la trafoj kaj misoj.
Fine, mi ŝatus esprimi mian konsternon kaj solidarecon al la libana popolo, kiu
suferegas pro la nekredebla eksplodo de stokita nitrata amonio en sia haveno kaj kiu
nun havas milojn da vunditoj kaj centmilojn da senhejmuloj en la ĉefurbo.

La elŝutado de tiu ĉi numero eblas nur por abonantoj. Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Por elŝuti retan Kontakto vizutu: uea.org/revuoj/

Rogener PAVINSKI
Ĉefredaktoro