https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Genraj Perspektivoj - Kontakto 2017:2

Por ĉiuj novaj ideoj kaj pensmanieroj ekzistas pioniroj, la avangarduloj, kiuj en la fronto de nova pensmaniero batalas kontraŭ la jam eksmoda kaj ne plu taŭga tradicia sinteno. La ĉefartikoloj en la nuna numero estas, tiukadre, parto de la strebo konsciigi kaj atingi pli larĝan spektron por la homaj rajtoj en nia socio. La perspektivoj pri genro, sinidentigo kaj afekcio malfermiĝas pli kaj pli: tial necesas esti atentaj kaj respekti ĉies premisojn ĉi-rilate.

La nuna numero estis ebla nur per la nemalhavebla helpo kaj kunlaboro de la Egalecen-teamo. Egalecen estas grupo de esperantistoj, kiuj celas informi pri pluraneca feminismo en Esperanto. Do, dankon al la tuta teamo! Mi esperas ke iam baldaŭ ĉi tiaj artikoloj estos parto de la historio, kvazaŭ bazaj lecionoj, kiuj en la futuro ne plu estos bezonataj!

Ekonomio kaj financoj

Mono, financaj krizoj, borso kaj salajroj.

Ĉu eblas mondo sen mono? Kiel varti ekonomion sen ekspluati la naturrimedojn senbride? Ĉu la kapitalismo vere estas malbonulo en la monda historio? Kiuj alternativoj por pli justa kaj egala ekonomio ekzistas?

Jonny M - La voĉo de la nova generacio

Saluton legantoj!

Ni inaŭguras la unuan numeron de la jaro 2017 kun tre bona novaĵo. Malferminte ĉi tiun eldonon vi povas tion agnoski ― por la unua fojo en la pli ol 50-jara, nia revuo estas presita plenkolore. Ni esperas ke tia Kontakto estas eĉ pli ĝuebla por vi, kara leganto. Kaj se vi tion ŝatas kaj aprezas nian laboron, ni petas vin diskonigi ĝin inter viaj esperantistaj geamikoj. Tiel vi subtenas nin.