https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Mono - Ĉu neŭtrala lingvo? - Kontakto 2017.3

Promesita al mono/ mono mi amas vin/ nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin'/ kisi la moneron, karesi la paperon/ adori eterne plenan bankan kajeron. ― Tiuj versaĵoj el la kanto Promesita al Mono de la hiphopa artisto Eterne Rima facile venis al mia kapo kiam mi ekpensis pri iu frazo pri mono. Certe multaj aliaj ekzistas, kaj mi eĉ imagis ke vi, kara leganto, povas ankaŭ memori kelkajn, eble specifajn de via lingvo. Se tio okazas, skribu kaj sendu ilin al ni. Ni ŝatus koni pliajn diversajn proverbojn pri mono. Kvankam ĝi estas unu el plej tradiciaj kolonoj de nia socio, kompreneble la mono kaj la manieroj per kiuj ni interŝanĝas, ne estas la samaj de niaj antaŭuloj.

Veganismo

En via familia kaj amika rondo certe troviĝas unu aŭ pliaj veganoj.
Eble vi mem fariĝis vegano lastatempe. La vivmaniero, kiu provas kiel eble plej eviti ĉiujn formojn de ekspluato kaj krueleco al bestoj por manĝaĵoj, vestoj kaj aliaj uzoj, fariĝas pli kaj pli populara.

 Kiuj estas la kialoj por fariĝi vegano? Ĉu la vegana (pure vegetaĵa) dieto estas bongusta kaj sufiĉa por la korpaj bezonoj? Ĉu temas nur pri modo inter junuloj? Se vi estas vegano, dividu kun ni viajn spertojn! Verku por Kontakto!

Genraj Perspektivoj - Kontakto 2017:2

Por ĉiuj novaj ideoj kaj pensmanieroj ekzistas pioniroj, la avangarduloj, kiuj en la fronto de nova pensmaniero batalas kontraŭ la jam eksmoda kaj ne plu taŭga tradicia sinteno. La ĉefartikoloj en la nuna numero estas, tiukadre, parto de la strebo konsciigi kaj atingi pli larĝan spektron por la homaj rajtoj en nia socio. La perspektivoj pri genro, sinidentigo kaj afekcio malfermiĝas pli kaj pli: tial necesas esti atentaj kaj respekti ĉies premisojn ĉi-rilate.

La nuna numero estis ebla nur per la nemalhavebla helpo kaj kunlaboro de la Egalecen-teamo. Egalecen estas grupo de esperantistoj, kiuj celas informi pri pluraneca feminismo en Esperanto. Do, dankon al la tuta teamo! Mi esperas ke iam baldaŭ ĉi tiaj artikoloj estos parto de la historio, kvazaŭ bazaj lecionoj, kiuj en la futuro ne plu estos bezonataj!