https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Mono - Ĉu neŭtrala lingvo? (daŭrigo) - Kontakto 2017.4

Kontakto 2017:4
Jen en viaj manoj (aŭ sur ekrane) troviĝas la daŭrigo de la pasintnumera temo: Mono! En ĝi vi legos la trian kaj kvaran parton de la artikolo prilaborita de Guillaume Armide: Mono, ĉu neŭtrala lingvo? Verdire mi devas diri ke ĝi estas eble la plej amplekse informa kaj profesie verkita artikolo, el tiuj aperigitaj de mi en Kontakto. Dankon, Gijom!

Plu pri mono - aŭ fakte pri eksperimento vivi sen ĝi (eĉ se dum iom da tempo) - pritraktas la artikolo de Andreas Langholf. Li kun sia familio dum sep semajnoj provis kiel eble malpli konsumi varojn per aĉeto. Interesa sperto. Serge Ajua Rusa Ki analizas la pozitivajn kaj negativajn influojn de mono sur la homoj kaj Roxane Romann rakontas pri la fono de la esprimo “Mono ne odoras”.

Mono - Ĉu neŭtrala lingvo? - Kontakto 2017.3

Promesita al mono/ mono mi amas vin/ nur al vi fidela por ĉiam ĝis la fin'/ kisi la moneron, karesi la paperon/ adori eterne plenan bankan kajeron. ― Tiuj versaĵoj el la kanto Promesita al Mono de la hiphopa artisto Eterne Rima facile venis al mia kapo kiam mi ekpensis pri iu frazo pri mono. Certe multaj aliaj ekzistas, kaj mi eĉ imagis ke vi, kara leganto, povas ankaŭ memori kelkajn, eble specifajn de via lingvo. Se tio okazas, skribu kaj sendu ilin al ni. Ni ŝatus koni pliajn diversajn proverbojn pri mono. Kvankam ĝi estas unu el plej tradiciaj kolonoj de nia socio, kompreneble la mono kaj la manieroj per kiuj ni interŝanĝas, ne estas la samaj de niaj antaŭuloj.

Veganismo

En via familia kaj amika rondo certe troviĝas unu aŭ pliaj veganoj.
Eble vi mem fariĝis vegano lastatempe. La vivmaniero, kiu provas kiel eble plej eviti ĉiujn formojn de ekspluato kaj krueleco al bestoj por manĝaĵoj, vestoj kaj aliaj uzoj, fariĝas pli kaj pli populara.

 Kiuj estas la kialoj por fariĝi vegano? Ĉu la vegana (pure vegetaĵa) dieto estas bongusta kaj sufiĉa por la korpaj bezonoj? Ĉu temas nur pri modo inter junuloj? Se vi estas vegano, dividu kun ni viajn spertojn! Verku por Kontakto!