https://docs.google.com/document/d/1z9mRBolwPb2fl7Sm4zPwM9AdvH9zxHC6PklSjfgUxS4/edit?usp=sharing

Pluramemo - Novaj difinoj kaj defioj en amrilatoj. Kontakto 2018.1 en la reto!

Mi nuntempe legas libron de la 1990-aj jaroj nomatan Mi pensas, do mi trompiĝas, de Jean-Pierre Lentin. Ĝi parolas pri la eraroj de la plej eminentaj scienculoj. Pitagoro, Pasteur, Newton, Einstein kaj multaj aliaj, ĉiuj ― en iu punkto de sia vivo  ―  faris gigantajn erarojn. Tamen, eraro estas nepra, esenca. Per multaj eraroj kaj sukcesoj progresas la scienco.  Ankaŭ la kulturo, la moroj kaj kutimoj progresas laŭ la tempo. Ĉu ne devas iel same evolui niaj homaj kaj amrilatoj? 

Ĝuste tiun temon tuŝas la ĉefartikoloj en la nuna numero. Ĉar ĝi tiklas niajn plej intimajn arojn da sentoj ― nome la amo ― ĝi estas polemika kaj iom tabua. Alice Andrès el Francio klarigas kio ĝi estas, kaj ke ekzistas pluraj tipoj de pluarmemaj rilatoj. Ŝi ankaŭ prezentas la defiojn, kiujn alfrontas la pluramemuloj. Aliflanke,  Nadia Rie Kondo (plumnome Nadipedia) el Pakistano dubas pri la praktika eblo rilati plurameme kadre de siaj viv-kutimoj. Des pli bone ke pri tiu temo verkas du virinoj – laŭ mi gravas reliefigi la historie subkonsideratajn opiniojn de la virinoj, precipe en tia amrilata kunteksto. 

Manipulado, Mensogoj kaj Monavido

La nova dokumentfilma televidserio Malpura Mono (Dirty Money origine, en la angla), kiu lanĉiĝis en la reta kanalo Netflix fine de januaro, montras 6 malsamajn verajn historiojn ligitajn per la sama fadeno: entreprenoj kaj entreprenistoj, kiuj senskrupule serĉas monprofiton ĉiukoste, ĉefe per mensogo kaj manipulado.

Ĉu vi kredas ĉion, pri kio la amaskomunikiloj informas vin?
Kiel distingi inter vero kaj realo? Ĉu vi jam sentis vin trompita de la potenculoj? Verku por Kontakto pri la temo!Eŭropo kaj Afriko - Ligitaj per eksterordinaj paŝoj.

Antaŭ viaj okuloj troviĝas iom eksterodinara Kontakto. Temas pri eldono, kies movadaj artikoloj iom translokiĝis de la kutima Movada Rubriko kaj ekhavis pli gravan lokon en niaj paĝoj. La kialo estas komprenebla: La okazigo de la historia unua Internacia Junulara Kongreso de TEJO en Afriko.

En sia artikolo pri tiu mejloŝtona IJK, Łukasz Żebrowski skribas: “Nun ne vere eblas eltrovi, kiam por la unua fojo aperis la ideo pri TEJO-kongreso en Afriko" kaj aldonas: "Mi tute ne mirus, se temas pri pli aŭ malpli seriozaj diskutoj, daŭrantaj jam de jardekoj".

Fakte, jardekon pli frue, de la jaro 2007 ĝis 2009, mi estis estrarano pri Landa Agado en TEJO kaj memoras ke dum iu el niaj estrarkunsidoj, per la iniciato de Gregor Hinker ― la tiama prezidando ― ni decidis starigi konkretan planon por okazigi la unuan IJK en Afriko. El tio rezultis la dokumento akceptita de la komitato en 2009, kiun la artikolo mencias.

Kun ĝojo mi vidas ke post kelkaj jaroj la plano efektiviĝis ― la revo fariĝis realo. Mi eĉ fieretas ĉar mi en eta parto kontribuis al ĝia okazigo! Sed ne dubu ke estas multaj aliaj homoj, kiuj multege strebis por la konkretigo. Sube mi cedas lokon al unu el tiuj homoj, kiuj kunlaboris ankaŭ por la aperigo de ĉi tiu speciala numero.

Rogener PAVINSKI

La AEJK-projekto ― jen sengusta akronimo preparita el la Eŭrop-unia sistemo: Afrika Eŭropa Junulara Kapabligo. Ĝi estas nia tofuo (sojkazeo), nia baza ingredienco. Kun ĝi venis baza recepto. Kun aliaj volontuloj, mi kirlis ĝin en kaserolo dum pli ol 1 jaro. Feliĉe, la TEJO-estraro ambicia kaj partoprenantoj entuziasmaj aldonis siajn proprajn ingrediencojn: kiom multe da interesaj saŭcoj, multajn spicojn. Plurfoje ni renkontiĝis, kune manĝis, festis. Bongustega!

Mi devas diri ke tiu longa kirlado iĝis granda parto de mia ĉiutaga vivo, kaj ankoraŭ moviĝas mia brako. Mi ofte estis laca. Ho! Grumblis ke multajn el la spicoj ne ĉiuj toleras, ke oni ne bakas kiam oni ne havas fornon. Sed verdire pro nenio mi rezignintus pri tiu projekto, ĉar mi eltrovis riĉajn kaj ne konatajn gustojn. Mi profunde fieras, eĉ se kelkfoje ni trovis fiŝajn ostojn en la teleroj, ke ni eŭropanoj, afrikanoj, teranoj, sukcesis atingi la finon kun entuziasmo. Povas esti ke ni sukcesos eĉ purigi la manĝilaron, ĉiam malfacila tasko.

Nu, mi parolas metafore, sed en ĉi tiu revuo vi trovos detalojn pri la projekto, kiu permesis partoprenigi pli ol 100 personojn en diversaj renkontiĝoj. La raportojn spegulas ankaŭ la perceptoj de la partoprenintoj kaj ilia riĉa kultura diferenco. Estas dekoj, eble cento da homoj por danki. Mi tamen pensas specife pri niaj sponsoroj, niaj trejnistoj, niaj volontuloj kaj oficistoj (inkluvize de UEA). Same, mi dankas al Eŭropa Unio pro la tofuo, el kiu ni preparis bongustegan pladon.

Pierre VITTET


La elŝutado de tiu ĉi numero eblas nur por abonantoj. Se vi ankoraŭ ne estas abonanto, vi povas tuj aboni ĝin per reta abonilo. Laŭ la nova reguloj, homoj ĝis 35 jaroj daŭre estas TEJO-memboj. La "novaj junuloj" jam povas elŝuti Kontakto-n, sed kun nepra kondiĉo, ke en la datumbazo de UEA estu registrita ilia naskiĝdato. Por elŝuti Kontakto: uea.org/revuoj/